Dr. ALEXANDRE P. MUNS

Professional d'àmbit internacional amb experiència en el món acadèmic, en periodisme i consultoria. Desenvolupa activitats en ambients multiculturals i multilingües (anglès, francès, alemany) i ha fet recerca, assessorat i escrit sobre qüestions de política i economia internacional.